Керамика (от гръцкото keramos/κεραμος — глина) или грънчарство се нарича изработването на различни предмети от глина с добавянето на минерални добавки.

Грънчарството възниква около 27 хил. години пр. н. е през епохата на палеолита. Но в тези далечни времена човекът още не е измислил технологията на изпичането, затова от глина са се майсторили само ритуални фигурки и примитивни украшения.

Изпичането се появява през епохата на неолита. От този момент глината се превръща в основен материал за изработката на съдове, прибори, използва се в качеството на строителен материал.

Всъщност, глината и до днес не е изгубила своята значимост. Ние продължаваме да употребяваме глинени съдове, покриваме къщите си с керемиди, украсяваме домовете си с декоративна керамика.

Видове керамика

Различават се няколко вида според структурата на материала:

  • груба (например, тухла);
  • тънка фино зърнеста (порцелан);
  • пореста фино зърнеста (фаянс, майолика);
  • високо пореста (изолационни материали, например, керамзит).

В наши дни керамиката намира приложение в строителството, в бита, в химическата промишленост, в електротехниката…

Първите изделия от печена глина (те са най-древните свидетелства за първите цивилизации) са груби и неправилни форми на гърнета за приготвяне на храна. Дъното им е било кръгло и дори заострено.  Храната се е приготвяла на първобитни огнища от натрупани камъни. Съдовете със заоблени дъна просто са се поставяли между камъните.

През епохата на късния палеолит се появява посудата с плоски дъна (което предполага наличието на пещи, а не открити огнища). След това по повърхността на глинените изделия започват да се изработват орнаменти. А около 6 хил. г. пр. н. е. вече е факт и рисуването върху глина.

Точно към този период археолозите отнасят и зараждането на първите култури по света. Глинени статуетки, прибори, украсени с рисунки и орнаменти, съдове с най-различни форми – всичко това е доказателство за изгубени цивилизации. В същото това време човечеството измисля изпечения глинен блок – тухлата, без която не можем да си представим строителството днес.

Останете с нас и във втората част на статията, за да разберете за особеното значение на грънчарството през бронзовата епоха, също що е то грънчарско колело, за появата на порцелана и още интересни факти…