Направата на мебели в голямата си част е творческо занимание. Уменията и майсторлъкът, разбира се, са задължителни и при създаването, и при декорирането им. Приказни произведения се получават от клони и корени и виждате поредното доказателство – една наистина уникална изработка.

Да се намерят напълно еднакви такива материали реално е невъзможно и затова крайните резултати винаги са изключителни и впечатляващи.

Снимка: andreylappo.ru