РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ШУМЕН започва прием на молби за полагане на изпити за майстори и калфи към Камарата – Есенна сесия. Срокът е от 17.08 до 15.09.2015 година, а изпитите ще се проведат през октомври от Комисии на майстори по съответни занаяти. Молбите ще се разгледат на събрание на Управителния съвет.

За повече информация:

Десислава Александрова – Секретар на РЗК

E-mail: desisch@abv.bg