Румен Йовчев вече е „гостувал“ в Майсторлък със своите ръчно изработени дървени каручки, които са оригинална декорация за двора и градината. Може да си ги припомните тук.

Днес с радост ви показваме още от неговите сръчни ръчности. Нека видим заедно въображението му, изразено чрез дървото с много майсторлък.

Румен споделя, че покривът на декоративния кладенец не е съвсем готов, тъй като предстои обличането му с керемиди.