Регионална занаятчийска камара – Шумен организира „Селище на занаятите“. В рамките на 4 дни – от 8 до 11 май 2015 г. гостите и жителите на Шумен ще имат възможността да подкрепят българските занаяти. Майсторите, които желаят да се включат като автори, може да потвърдят участието си до 24 април в Камарата на телефони  0897 507525 и 0895 448773.