Една идея за устройване на удобно кътче за малки художници, в което е предвидено място за всички необходими цветни материали и инструменти, с чиято помощ талантливите ви рисувачи да създават своите шедьоври. Компактно и подредено… Поне за кратко 😉

Снимка: novate.ru