ОСБ плоскостите са сравнително нов строителен материал от дървесина. Използва се за създаването на твърда и равна повърхност, т. е. за конструирането на паравани, прегради, стени, също за направата на сандъци, кутии и други подобни предмети.

osb ploskosti

Популярността на такива плоскости днес се дължи на техническите им характеристики, които значително превъзхождат познатите на всички ни ПДЧ.

osb ploskosti1

Какви са основните свойства и видове на материала? Как се прави? На тези и други въпроси ще се опитаме да дадем отговор сега.

ОСБ плоскости – технически характеристики, свойства и приложение

 Материалът се изготвя от дървени стърготини. За да се получат здрави плоскости, стърготините се разполагат на слоеве като всеки следващ е перпендикулярен на предходния. Следва пресоване с прибавянето на смола или други слепващи вещества, предназначени за свръзка, което придава и твърдостта.

osb ploskosti3

В зависимост от начина на производство ОСБ плоскостите се делят на няколко категории, които се различават по своите размери и технически характеристики:

  • ОСБ – 1 – използват се само в сухи помещения и места и намират приложение основно за направата на мебели и различни кутии;
  • ОСБ – 2 – материалът се употребява за изграждането на носещи конструкции в сухи помещения;
  • ОСБ – 3 – употребяват се за прегради, стени и за други подобни цели в условия на повишена влажност;
  • ОСБ – 4 – плоскостите от този тип се отличават с устойчивост към висока влажност и с издръжливост, може да се използват за работа в условия на големи натоварвания.

Предвид горепосочените особености, най-популярни в строителството са ОСБ-3. Те намират приложение както за изграждане на подове, така и за направата на стени, паравани, прегради.

osb ploskosti7

ОСБ плоскостите набират все по-голяма популярност, защото са удобни и по отношение на характеристиките си, и по размерите, в които се предлагат. Последните са подходящи за най-разнообразна работа.

osb ploskosti4

Освен това, материалът се обработва лесно, разрязва се с всякакви ел. инструменти, предназначени за работа с дърво, а на местата на срязване на практика не се образуват цепнатини.

osb ploskosti2

При работа с плоскостите може да се използват много видове крепежни елементи: гвоздеи, болтове, винтове и т. н. Плочите са равни, затова не се налага допълнителна обработка на повърхностите, върху които ще се поставят. Позволяват да се боядисват, сравнително леки са и лесни са за транспортиране. Освен всичко това, ОСБ плоскостите са значително по-евтини, в сравнение с други материали.

 

Снимки: stroimdelaem.ru